دستگاه حضور و غیاب مدارس چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

امروزه والدین نیاز دارند در زمانی که فرزاندانشان در محیط بیرون از خانه رفت و آمد میکنند، بتوانند با ابزاری جهت حفظ و حراست دانش آموزان آنها را کنترل کنند. یکی از مکانهایی که زمان زیادی فرزندان ما در آن هستند مدارس است، با استفاده از دستگاه حضور و غیاب مدارس ، والدین به راحتی میتوانند زمان ورود و خروج فرزندان خود را با دریافت پیامک مشاهده کرده و کنترل کنند. این یکی از بهترین راه کارهای مدیران مدارس برای احساس امنیت بخشیدن به والدین دانش آموزان است.

خرید از فروشگاه اینترنتی افق
دستگاه حضور و غیاب مدارس

چالش و راه حل مدیران برای خرید دستگاه حضور و غیاب مدارس

یکی از چالش های بزرگ مدیران مدارس و موسسات آموزشی کنترل تردد و حضورغیاب دانش آموزان می باشد ، برای والدین بسیار اهمیت دارد که فرزندشان چه ساعتی وارد محیط آموزشی شده و چه ساعتی آنجا را ترک میکند ، ما در سامانه ای منحصر دستگاه حضورغیاب مدارس و دانش آموزان را تهیه کرده ایم و شما میتوانید جهت خرید دستگاه حضورغیاب مدارس و دانش آموزان با مشاوران ما مشورت کنید. یکی از جذابیت های دستگاه حضور غیاب مدارس و دانش آموزان  اطلاع رسانی دقیق و در لحظه برای مدیران ، معلمان و والدین است که در بستر ارسال پیامک میتوانند تردد ها ، حضور و غیبت دانش آموزان را به سادگی و در لحظه کنترل کنند.

بسیاری از همکاران ما که در سیستم های هوشمند سازی مدارس فعالیت میکنند از محصولات ما برای پروژه های خود استفاده کرده و این نوع مدیریت و کنترل از راه دور را به مدیران مدارس و والدین هدیه میکنند.

  • مدیریت کنترل تردد دانش آموزان به سادگی توسط اتوماسیون هوشمند سازی حضورغیاب مدارس

  • اطلاع رسانی دقیق به والدین ( پدر و مادر) جهت زمان ورود و خروج فرزندان

  • مدیریت تردد دانش آموزان در کلاس

  • مدیریت تاخیر ها در ورود و غیبت در محیط مدرسته و موسسات آموزشی

  • امکان اتصال به سیستم ها و اتوماسیون ها هوشمند سازی مدارس

دستگاه های حضور و غیاب پیشنهادی ما برای مدارس و دانش آموزان

دستگاه کنترل ورد و خروج مدل 630
بهترین دستگاه تشخیص چهره مدل 650
دستگاه کنترل ورد و خروج مدل 650
دستگاه کنترل ورد و خروج مدل 850

کدام دستگاه برای مجموعه شما مناسب است

حضور و غیاب کارگاه ها و کارخانه ها

کنترل تردد ورود و خروج پرسنل

دستگاه حضور و غیاب برای کارگاه ها و کارخانه ها

کلیک کنید

حضور و غیاب شرکت ها و سازمان ها

مدیریت پرسنل در شرکت ها و ساز مان ها

دستگاه حضور و غیاب برای شرکت ها و سازمان ها

کلیک کنید

حضور و غیاب بیمارستان ها

مدیریت ورد و خروج پرسنل بیمارستانی

دستگاه حضور و غیاب بیمارستان ها و درمانگاه ها

کلیک کنید

حضور و غیاب رومیزی

کنترل تردد پرسنل در شرکت و سازمان ها

دستگاه حضور و غیاب رومیزی برای مجموعه ها با پرسنل کم

کلیک کنید

حضور و غیاب قابل حمل

مدیریت تردد در کارگاه های سیار

دستگاه حضور و غیاب سیار برای سیستم حمل و نقل

کلیک کنید