حضور و غیاب مخصوص بیمارستان ها، درمانگاه ها و کلینیک ها

یکی از بزرگترین چالش های منابع انسانی در کنترل ورد و خروج در مراکز درمانی و بیمارستها می باشد ، که کارشناسان و متخصصین این حوزه را به فعالیت در خصوص پیدا کردن راه کاری مناسب برای کنترل ورود و خروج پرسنل با توجه به نیاز مراکز درمانی کرده است.

شرکت افق فرا ویژن با بهره گیری از نرم افزار تحت وب نسخه بیمارستانی خود این راه کار را به مدیران بیمارستانها و مراکز درمانی ارائه داده است و بسیاری از چالش های پیش رو مدیران جهت کنترل ورود و خروج پرسنل این بخش را میتوانند مدیریت کنند.

خرید از فروشگاه اینترنتی افق

چالش و راه حل مدیران برای خرید دستگاه حضورغیاب بیمارستان ها و درمانگاه ها

نرم افزار ورود و خروج افق فرا ویژن این امکان را میدهد که کلیه شیفتهای پیچیده که در محیط های بیمارستانی و درمانگاه ها استفاده میشود را به راحتی و بدون هیچ پیچیدگی خاصی می توانید تعریف کنید. همچنین امکان ارسال و درخواست های جابجایی شیفت های کاری یکی از ویژگیهای منحصر به فرد این نرم افزرا هست که امکان مدیریت جابجایی شیفت ها را به شما میدهد.

طراحی و زیبایی رابط کاربری نرم افزار ورود و خروج افق فرا ویژن یکی از ویژگیهایی هست که کاربران این نرم افزا رراجب آن بسیار صحبت میکنند و رضایت خود را در این مورد بارها اعلام کرده اند. از دیگر چالش های سیستم های بیمارستانی امکان ارسال درخواست ها بر اساس چارت سازمانی هست که این ویژگی نیز در نرم افزار ورود و خروج افق فرا ویژن مهیا شده است.

  • مدیریت کنترل تردد پرسنل بیمارستانی در شیفت های مختلف

  • امکان ایجاد شیفت های متنوع در بیمارستان و درمانگاه

  • امکان جابجایی شیفت پرسنل با نظارت مدیر مربوطه بر سامانه

  • امکان درخواتت مرخصی ، ماموریت جابجایی شیفت بر اساس چارت سازمانی

  • مانیتور و مشاهده انلاین کلیه تردد های پرسنل بیمارستان

دستگاه های  پیشنهادی ما برای حضورغیاب بیمارستان ها و درمانگاه ها

دستگاه کنترل ورد و خروج مدل 630
بهترین دستگاه تشخیص چهره مدل 650
دستگاه کنترل ورد و خروج مدل 650
دستگاه کنترل ورد و خروج مدل 850

کدام دستگاه برای مجموعه شما مناسب است

حضور و غیاب کارگاه ها و کارخانه ها

کنترل تردد ورود و خروج پرسنل

دستگاه حضور و غیاب برای کارگاه ها و کارخانه ها

کلیک کنید

حضور و غیاب شرکت ها و سازمان ها

مدیریت پرسنل در شرکت ها و ساز مان ها

دستگاه حضور و غیاب برای شرکت ها و سازمان ها

کلیک کنید

حضور و غیاب سیار و قابل حمل

مدیریت ورد و خروج در حمل و نقل

دستگاه حضور و غیاب سیار و قابل حمل

کلیک کنید

حضور و غیاب رومیزی

کنترل تردد پرسنل در شرکت و سازمان ها

دستگاه حضور و غیاب رومیزی برای مجموعه ها با پرسنل کم

کلیک کنید

حضورغیاب مدارس و دانش آموزان

مدیریت کنترل تردد در مدارس

دستگاه حضور و غیاب برای مدارس و دانش آموزان

کلیک کنید